Ahad, 14 Oktober 2012

Tajuk: Bahagian tubuh haiwan Objektif:         Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

                        1. Menyatakan bahagian tubuh haiwan seperti mata, mulut, telinga, paruh,   
                            sayap,  kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang.

                        2. Menulis nama bahagian tubuh haiwan.

Penggabungjalinan kemahiran:

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan
3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata,mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang.

2 ulasan: