LatihanLatihan 1
Padankan dengan bahagian haiwan dengan betul.
Latihan 2
Isi tempat kosong dengan huruf yang diberikan.
A mata
B sayap
C ekor
D sirip
E sesungut
F sisik
G kaki
H mulut